Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Kruttboks - 1924 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-500gram-1924-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-Krutt-1kg-Variant-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-200gram-2.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-Krutt-1kg-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-Krutt-25kg-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Progressivt-Krutt-1kg-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - 1955 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-400gram-1955-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Gevaerballistitt-500gram-RA-204-1.JPG
6,5x55 mm Kruttboks - ca 1955 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-1kg-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - 0,5 kg (gul) - ca 1960 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-500gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - ca 1960-1977 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-1.JPG
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Gevaerballistitt-250gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-NC96-Metall-1kg-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Tambak-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Tambak-100stk-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Blank-100stk-1.JPG
6,5 Tennhetter - 19xx ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-65x55-Raufoss-1000eske-1.jpg
6,5x55 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-65x55-Raufoss-100eske-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-200eske-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-1948-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-1948-Trykk-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000eske-1948-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000eske-1948-Maskinskrevet-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-udatert-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-65mm-Trykk-1.jpg
Hagle Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-Hagle-1.JPG
6,5 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000eske-65mm-Rod-1.JPG
Haglpatron Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-Haglpatron-Hvit-1.jpg
Haglpatron Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-Haglpatron-Hvit-1.jpg
Haglpatron Tennhetter - 1954 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-Haglpatron-RA-11-54-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000-500-100eske-Rod-Etikett-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-250eske-Rosa-Etikett-1.jpg