Norsk Sprængstofindustri A/S

Type Modell Mengde Produksjon Bilde
Kruttboks Engene Nobel Ballistit for 6,5 m/m Krag-Jørgensen rifle 250 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Ballistit-250gram-2.jpg
Kruttboks Engene Nobel Ballistit for 6,5 m/m Krag-Jørgensen rifle 250 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Ballistit-250gram-D-kule-1.jpg
Kruttboks Engene Nobel Ballistit for 6,5 m/m Krag-Jørgensen rifle 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Ballistit-1kg-3.jpg