A/S Norma Projektilfabrikk

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Progressivt-Krag-250gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttkardus - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Ballistit-Krag-200gram-1.jpg
- Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Hjortekrutt-1kg-1.jpg
- Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Hjortekrutt-250gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Engene-Nobel-Ballistit-Metall-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Raufoss-Gevaerballistit-Metall-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Ballistit-Metall-1kg-2.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-NC-Norma5-1kg-1.jpg
6,5 mm Kuler - ca 1904 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65mm-Norma-Ovelseskugler-1.jpg
8 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-8mm-Norma-Helmantel-50skudd-1.jpg
8 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-8mm-Norma-Helmantel-50skudd-Disponenter-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Lange-Nikkelmantlet-50kuler-1.JPG
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Jagtkugler-Blyspids-50kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Lange-Blyspids-50kuler-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Lange-Nikkelstaal-50kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Lange-Kobbernikkel-50kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Lange-Kuler-100kuler-B-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Lange-Kuler-100kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Korthold-5gram-100skudd-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-51gram-50kudd-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Korte-50kudd-1.jpg
6,5 mm Kuler Kortholdskule - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Skoleammo-18gram-250kudd-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-Variant3-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel (B-kule) - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-B-kule-50kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-kule-Antwerpen-50kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-Variant4-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-Variant1-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-9gram-50skudd-Variant-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-10gram-Variant2-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-10gram-Variant-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Super-Match-139grains-USA-1.JPG
6,5 mm Kuler Blyspiss - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Soft-Point-156grains-USA-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-9gram-1.jpg
5,50 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Norma-Projektilfabrikk-500eske-1.jpg
5.50 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Norma-Projektilfabrikk-500eske-Variant-1.jpg
5,50 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Norma-Projektilfabrikk-KJ-250eske-1.jpg
5,05 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Norma-250eske-Blaa-Blikk-1.jpg