Nitedals Krudtværk

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Hval-Granat-Krudt-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prismatisk-Hvalkanon-Krudt-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Handgevaerskrutt-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Riflekrudt-No2-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Pistolkrudt-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Jagtkrudt-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-100gram-FRV-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-2500gram-FRS-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Haglgevaer-FRG-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-FRR-100gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Christianina-Gran-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Kristiania-Gran-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Gran-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrutt-100gram-FFF-1.JPG
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrutt-1kg-FF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-100gram-Nr3-1.JPG
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prima-Jaktkrutt-100gram-FFF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prima-Jakt-og-Sportskrutt-500gram-FFF-1.JPG
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-1MA-rifle-jagtkrudt-Xgram-Fn-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Jagtkrudt-400gram-FFn-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-No3-400gram-No6-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-For-Hagel-400gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-200gram-Oval-Etikett-No6-1.jpg
Diverse Kruttboks - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-200gram-Oval-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-No3-400gram-Oval-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Rifle-Jagtkrudt-Oval-FFFN-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-FRS-2500gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Sortkrudt-2500gram-Engelsk-FN-3.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prima-Rifle-Jagtkrudt-2500gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-2500gram-Nr3-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Rifle-og-Jaktkrutt-2500gram-FFN-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-2500gram-Haglegevær-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Krutt-10kg-GRADEA4-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-200gram-Georg-Frolich-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-400gram-Nr6-1.JPG
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Rifle-og-Jagtkrudt-200gram-Georg-Frolich-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Rifle-og-Jagtkrudt-400gram-FFFN-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-NC-Haglkrutt-125gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Roksvakt-200gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Kragballistit-230gram-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Kragballistit-230gram-90grader-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Kragballistit-1kg-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-FF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-Christiania-F-1.jpg
Diverse Kruttflaske - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-Christiania-F-Hempe-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-F-ensidig-Christiania-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-FF-ensidig-1.jpg
Diverse Kruttboks - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-FFF-1.jpg
Diverse Minerkrutt - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Spreng-Minerkrutt-Nitedals-Christiania-1kg-1.jpg
Diverse Minerkrutt - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Spreng-Minerkrutt-Nitedals-Christiania-1kg-Variant-1.jpg
Diverse Minerkrutt - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Spreng-Minerkrutt-Nitedals-Oslo-1kg-1.jpg
Diverse Svartkrutt - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Sportskrutt-FFF-1kg-Dyno-1.jpg