L.H. Hagen & Co

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
Diverse Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-LHHagen-100eske-Brun-Christiania-1.jpg
10,15x61R Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-LHHagen-100eske-Jarmann-1.jpg
Diverse Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-LHHagen-100eske-Groenn-1.JPG