L.H. Hagen & Co

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
4 linjer Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-4linjer-LHHagen-Spidskugler-50kuler-Blikk-1.jpg
11,9 mm Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-119mm-LHHagen-Lundskugler-50kuler-1.jpg
10,15 mm Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-1015-LHHagen-Spisskuler-50kuler-BlikkA-1.jpg
6,5 mm Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65mm-LHHagen-Mantelkugler-50kuler-Blikk-1.jpg
4 linjer Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-4linjer-LHHagen-Spidskugler-50kuler-Papp-1.jpg
10,15 mm Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-1015-LHHagen-Spidskugler-50kuler-Papp-1.jpg
4 linjer Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-4linjer-LHHagen-Spidskugler-50kuler-Christiania-1.JPG
4 linjer Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-4linjer-LHHagen-Spidskugler-50kuler-Christiania-brun-1.jpg
11,9 mm` Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-119Lund-LHHagen-Lundskugler-50kuler-Christiania-1.JPG
4 linjer Kuler - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-4linjer-LHHagen-Spidskugler-50kuler-Oslo-1.jpg
10,15 mm Kuler - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-1015-LHHagen-Spisskuler-50kuler-B-1.jpg