Henr J. Larssen

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Tennhetter - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Larssen-100eske-1.jpg