Hofs Krudtværk

Type Modell Mengde Produksjon Bilde
Kruttboks Jagtkrudt - FFF 100 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Jagtkrudt-100gram-FFF-1.jpg
Kruttboks Geværkrudt - FFF 100 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Gevaerkrudt-100gram-FFF-1.jpg
Kruttboks Geværkrudt - FFF 100 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Hvit-1.jpg
Kruttboks Geværkrudt - FFF (kort tekst) 100 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Hvit-Kort-Tekst-1.jpg
Kruttboks Rifle Extra - FFF H 2500 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Rifle-Extra-2500gram-FFFH-1.jpg
Minerkrutt 1 kg - 1ma Kvalitet 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Spreng-Minerkrutt-Hofs-Minerkrudt-1kg-1.JPG