A. Hiorth, Oslo

Type Modell Mengde Produksjon Bilde
Kruttboks Hval-Granat Krudt 10 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Hvalgranat-Krudt-10kg-2.JPG
Kruttboks Hval-Kanon Krudt 10 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Hvalkanon-Krudt-10kg-1.jpg