Hofs Krudtværk & Luntefabrikk

I 1862 anla H. A. Rasch, sammen med O. Røsholm Hofs Krudtværk. I 1872 ble O. Røsholm eier av både gården Hof og kruttverket. Han utvidet bedriften ved Hofsfossen med et sagbruk i 1874 og et høvleri i 1875. I 1875 arbeidet det 6 mann på kruttverket og 9 var beskjeftiget ved sagbruket.

Kruttverket ble utvidet med en luntefabrikk i 1898. Årsproduksjonen i 1914 var ca en million meter lunte og 60 tonn svartkrutt, vesentlig til innenlands bruk. Fabrikken ble stadig utvidet. I 1884 stod det første tremasseanlegg ferdig og fra 1891 var en papirmaskin installert for produksjon av tynt, uglanset brunt papir.

I 1905 overtok ingeniør O. Grund-Røsholm fabrikken fra faren, O. Røsholm. Kruttverkets 75-årsrapport I kruttverkets 75-årsrapport 1938 kan vi lese at det produseres 100 000 kg svartkrutt årlig. Bedriften har 15 større og mindre bygninger som av sikkerhetsgrunner var spredt over et areal på 20 mål. I mange av husene jobbet bare en mann av gangen, og alle elektriske lamper var plassert på yttersiden av vinduene for å redusere faren for eksplosjon, I 1915 gikk allikevel pumpehuset i luften. Reinert Hallingby mistet livet i ulykken. Johan Nygård som arbeidet i samme bygg, reddet seg ved å hive seg ut gjennom en luke i veggen.

Kunsten ligger i å lage godt krutt. Det virket dårlig å skyte hval med samme slags krutt som man skyter salutt på kongens fødselsdag. En hver gammel jeger ville blitt fortørnet om han oppdaget at han ladet sine messingpatroner med de samme kruttkorn som ble botlenosens (nebbhvalens) endelikt eller som spaltet kullagene i Svalbardgruvene. Geværkrutt fabrikkeres i forskjellige kornstørrelser. Firmaet ladet også haglpatroner som vist lengre ned på denne siden. Det ble også produsert luntekrutt, mineringskrutt for kanoner og fyrverkeri. Lunter Luntefabrikken hadde en kapasitet på 500 000 lunteringer som inneholdt 7,3 m lunte. Luntene ble levert til blant annet Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

(Kilde: Heftet Ringerike 2010, Peter Tandberg).

(Kilde: Våpenjournalen, Norske haglpatroner - Del 10, Jon Steinsnes, nr 5-1991).

BJFF 1918BJFF 1926
Foto: Jon Steinsnes - Annonse fra Hofs Krudtværk & Luntefabrikk i BJFF tidsskrift fra 1918 og 1926.

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde