A/S Norma Projektilfabrikk

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Korthold-1.JPG
6,5x55 mm Helmantel Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-101gr-1.jpg
6,5x55 mm Helmantel Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd--101gram-Blyspids-Stempel-1.jpg
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-5gr-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Korthold 1948 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Skolepatroner-7-apr-1948-1.jpg
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-1.JPG
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss 1949 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-Oslo-1.JPG
6,5x55 mm Helmantel Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantlede-101gram-1.jpg
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-Selfangst-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Rekrutt-patroner-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Korthold - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Skolepatroner-Svak-ladning-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Korthold - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Ovelsespatroner-brukte-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Juniorkule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Junior-21-APR-1950-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-B-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-nye-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-nye-hylser-overskrevet-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-nye-hylser-067318-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1947 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-1947-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-brukte-hylser-10gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-10gram-087701-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-brukte-hylser-101gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Blyspiss 1951 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-101gram-1951-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Blyspiss 198x ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-101gram-blaa-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-101gram-Index223-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-101gram-Ind222-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-Variant-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-101gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-Dspiss-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50kudd-Helmantel-Silverskudd-038810-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-10skudd-Helmantel-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-10skudd-Helmantel-304229-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-93gram-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-Silverskudd-1.JPG