Raufoss

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Signal-Hvit-xxxx-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1905 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1905-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1908 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1908-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1911 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1911-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1912 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1912-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1914 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1914-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1915 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1915-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1916 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1916-4.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1917 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1917 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-Omladet-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1918 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1918-3.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1905/1920 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1920-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1921 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1921-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1922 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1922-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1924 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1924-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1925-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1926 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1926-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1928 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1928-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1929 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1929-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1930 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1930-1b.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1931 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1931-b-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1932 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1932-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1933 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1933-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1937-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1939 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1939-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 193x ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-1500patroner-D-kule-193x-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1940-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1941 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1941-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1942 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1942-3.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-a-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-stiftet-2.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1944 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1944-stiftet-B-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1945 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1945-stiftet-B-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1946-a-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1947 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1947-2.jpg
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1937-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1938 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1938-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1940-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1928 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1928-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1935 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1931-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1935 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1935-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1937-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1938 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1938-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1940-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1946-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1950-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1925-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1942 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1942-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Madsen-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1944 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1944-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1946-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1950-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1951 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1951-2.JPG
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Ekserser-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-3.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-9gr-nye-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-9gr-nye-hylser-Tambak-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-omladd-B45-1-6-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-63-1-6-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak Match - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-4-RA-71-2-0-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss TAMBAK - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-93gram-Nye-Hylser-1.JPG