Raufoss

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Hvit-1.jpg
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Sporlys-Gronn-Side-1.jpg
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Rod-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1951-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1902-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Hotchkiss-Side-1.JPG
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-1910-Side-1.jpg
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule Etter2VK ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-Etter2VK-Side-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-2.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Salong-1919-Side-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Korthold - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Blykule-Side-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Korthold - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Tom-Mantel-Side-1.JPG
6,5x55 mm Drivpatron Ingen 1942-1944 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Drivpatron-Side-1.JPG
7 mm Krag Forsøkspatron Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-7mm-Forsok-1891-Side-1.jpg
6,5x55 SR Forsøkspatron Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55SR-Forsok-1893-Side-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1894-1926 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-K-K-98-2.JPG
6,5x55 mm Kniv Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-KNIV-10-RP-1923-2.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1923-1925 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1925-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 191x-1941 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1941-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1942-1945 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1942-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1946-19xx ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1948-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 19xx ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RAUFOSS-1-1-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1945 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-Tysk-Side-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-6-8-RA-1934-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Hotchkiss-Rustmester-Morch-HA-helmantel-1.JPG
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Signal-Hvit-xxxx-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1905 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1905-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1908 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1908-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1911 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1911-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1912 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1912-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1914 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1914-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1915 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1915-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1916 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1916-4.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1917 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1917 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-Omladet-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1918 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1918-3.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1905/1920 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1920-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1921 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1921-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1922 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1922-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1924 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1924-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1925-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1926 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1926-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1928 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1928-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1929 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1929-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1930 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1930-1b.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1931 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1931-b-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1932 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1932-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1933 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1933-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1937-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1939 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1939-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 193x ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-1500patroner-D-kule-193x-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1940-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1941 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1941-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1942 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1942-3.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-a-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-stiftet-2.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1944 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1944-stiftet-B-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1945 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1945-stiftet-B-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1946-a-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1947 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1947-2.jpg
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1937-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1938 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1938-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1940-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1928 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1928-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1935 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1931-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1935 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1935-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1937-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1938 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1938-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1940-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1946-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1950-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1925-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1942 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1942-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Madsen-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1944 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1944-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1946-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1950-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1951 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1951-2.JPG
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Ekserser-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-3.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-9gr-nye-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-9gr-nye-hylser-Tambak-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-omladd-B45-1-6-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-63-1-6-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak Match - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-4-RA-71-2-0-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss TAMBAK - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-93gram-Nye-Hylser-1.JPG