Aage Lytomt

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Skarp D-spiss ca 1955-1961 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-1.JPG