11,25 mm (.45 ACP)

.45 ACP (Automatic Colt Pistol) er en amerikansk patron for pistol, som ble utviklet av våpendesigneren John Moses Browning i 1905 for en prototype fra våpenfabrikanten Colt. Denne prototypen utviklet seg senere til pistolen Colt M1911, som ble tatt i bruk av den amerikanske hæren i 1911. Patronen har blitt en av de mest populære, både til militært og sivilt bruk, og er senere brukt i en lang rekke maskinpistoler og korte karabiner.

Flere norske militære tjenestegrener har benyttet pistoler og maskinpistoler i dette kaliber, blant annet Marinen (MTB-skvadronen) og kommandoavdelinger utdannet i Storbritannia under andre verdenskrig. Kongsberg Colt (M/1914) som var standardpistolen til det Norske Forsvaret ifra 1914 til 1980 var kamret i .45 ACP.

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
11,25 mm Løspatron Trekule ca 191x-1946 ./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1922-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmatel 1916-1926 ./ammo/1125/patroner/Patron-1125-helmantel-1916-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1928-1946 ./ammo/1125/patroner/Patron-1125-helmantel-M1928-1929-1.JPG
11,25 mm Trykkskytingspatron Helmantel 1937-1941 ./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RA-Helmantel-1937-TRYKKSKYTING-1.jpg
11,25 mm Skarp Helmantel 1952-1958 ./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RA-Helmantel-1952-side-1.JPG
11,25 mm Løspatron - 1920 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Ukjent-19-7-1920-1.jpg
11,25 mm Løspatron Trekule 1921 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Trekule-20-7-1921-1.jpg
11,25 mm Løspatron Trekule 1923 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Trekule-1923-1.jpg
11,25 mm Skarp Helmantel 1919 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-30skudd-Helmantel-1919-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1920 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1920-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1935 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1935-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1942 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1942-3.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1946 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1946-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1948 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1945-1948-1.jpg
11,25 mm Skarp Helmantel 1948 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1948-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel 1948 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-3000patroner-Helmantel-1948-1.jpg
11,25 mm Skarp Helmantel - ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-28skudd-Helmantel-1946-1948-Beredskap-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel Ca 1952-195x ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-14skudd-Helmantel-1952-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel Ca 195x-1958 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-14skudd-Helmantel-RA-4-58-1.JPG
11,25 mm Skarp Helmantel Ca 195x-1958 ./ammo/1125/esker/Eske-1125-Raufoss-588skudd-Helmantel-1959-1.JPG
.45 ACP Skarp Helmantel 1939 ./ammo/1125/esker/Eske-45-FA-20skudd-Helmantel-FA671-1.JPG
.45 ACP Skarp Helmantel 1942 ./ammo/1125/esker/Eske-45-EC-50skudd-Helmantel-EC24538-1.JPG
.45 ACP Skarp Helmantel 1940 ./ammo/1125/esker/Eske-45-WRACO-50skudd-Helmantel-1940-1.JPG
.45 ACP Skarp Helmantel 1944 ./ammo/1125/esker/Eske-45-EC-600skudd-Helmantel-EC-6-44-1.JPG