AG3 – trofast tjener gjennom 50 år

Boklansering

Karl Egil Hanevik fra forlaget Hanevik Våpen sammen med forfatter Askild Antonsen.

Nøyaktig på dagen 50 år etter leveranse av AG3 geværet fra Kongsberg til Forsvaret ble boken "AG3 – trofast tjener gjennom 50 år" lansert ved Norsk Bergverksmuseum. Direktør Alfhild Skaardal ved Norsk Bergversmuseum ønsket velkommen og takket for at arrangementet ble lagt til Kongsberg der produksjonen av AG3 geværet foregikk.

Forlaget Hanevik Våpen presenterte boken sammen med forfatter Askild Antonsen. Kommandørkaptein Jens-Tore Moen Alfei (Forsvarsmateriell) og Kaptein Ole Terje Sannes (HV-03) holdt innlegg og fortalte om erfaringer med AG3 geværet både fra anskaffelse, drift, opplæring og bruk. I innleggene som ble holdt kom det fram at både anskaffelsesmyndigheter og brukere var svært fornøyd med kvaliteten på våpenet som ble produset i Kongsberg. Dette har bidratt til at våpenet har fått ha en så lang tjenestetid i Forsvaret. Selv om det nye HK416 geværet er innført, så er mange HV avdelinger fortsatt oppsatt med AG3. Det kom også fram mange muntre historier fra produksjon og bruk.

Kongsberg Våpenhistoriske Forening hadde for anledningen satt opp en utstilling av plomberte våpen og ammunisjon med tilhørende utstyr. Her kunne publikum se et eksempel på de første Kongsberg produserte G3 geværene med ammunisjon som ble levert til Tyskland som resultat av gjenkjøpsavtalen inngått ifm Norges kjøp av tyske ubåter. Videre ble det vist de ulike variantene AG3, AG3F1 og komponentene som inngikk i ombyggingen til AG3F2. Til slutt i utviklingen fikk publikum se et destruert AG3 gevær som var klar for resirkulering til «spiker». Det ble også vist fram annet utstyr og reglementer som Forsvaret har innført gjennom årene våpenet har vært i drift. Ammunisjonshistorien ble også dekket med ulike modeller av 7,62x51 NATO drivpatroner, drillpatroner, skarp, sporlys, rødfis og blåplast. Øvingsammunisjon for Energa og 40 mm granatkaster ble vist fram.

Kvelden ble avsluttet med et meget bra foredrag om AG3 geværets historie av Askild Antonsen.

Boken inneholder hele AG3 historien fra anskaffelsesprosessen, produksjonen, de ulike variantene som ble produsert, tilhørende utstyr og reglementer. Gjennom arbeidet har tidligere ukjente opplysninger blitt dokumentert, og hemmeligstemplet informasjon har blitt gjennomgått og vurdert. Boken er rikt illustrert med høyoppløselige bilder. Boken kan bestilles her hos Hanevik Våpen.

Til sammen deltok rundt 130 personer på arrangementet.

Boklansering

De inviterte fulgte spent med når Askild Antonsen gikk gjennom AG3 geværets historie.Boklansering

Forlaget ved Karl Egil Hanevik roste forfatterens innsats og var stolt av resultatet.Boklansering

Kommandørkaptein Jens-Tore Moen Alfei (Forsvarsmateriell) fortalte om anskaffelsen og om erfaringer fra samarbeidet med Kongsberg og Heckler & Koch.Boklansering

Kaptein Ole Terje Sannes (HV-03) fortalte om bruken av AG3 geværet i Heimevernet, og at HV fortsatt hadde våpnene i oppsetningene.Boklansering

Fra Kongsberg Våpenhistoriske Forening sin jubileumsutstilling.Boklansering

Bajonetter for AG3 i alle varianter.Boklansering

Ulike magasiner og magasintasker for AG3.Boklansering

Reimer og annet utstyr.Boklansering

Verktøy, lyddemper, pussesett og tofot for AG3.Boklansering

Delene som var nødvendig for å bygge AG3 om til AG3F2.Boklansering

Reglementer fra bruk og vedlikehold.Boklansering

Norsk prototype på kikkertfeste for AG3 nederst sammen med den approberte skarpskyttersatsen over.Boklansering

Skyteskive for test av G3 geværene som ble produsert for Tyskland.Boklansering

Sett med kaliber .22 innleggspipe for AG3Boklansering

Ammunisjonskasse av samme type som ble levert til Tyskland sammen med de første Kongsberg produserte G3 geværene.Boklansering

Tegninger fra produksjon og reglementer.Boklansering

The End. Slik ser en destruert AG3 ut etter å ha vært igjennom "kværna" og som er klar til omsmelting.