Kammertolk - For Salong M/22
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Tolker-Salong-M22-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Kammertolker for Kongsberg M/22 salonggevær.
Modell og produksjon
Type
Kammertolk
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Kongsberg Våpenfabrikk
Modell
For Salong M/22
Antall produsert
Ukjent
Tekniske Data
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk hadde en egen verktøyavdeling som produserte og vedlikeholdte verktøy som ble brukt i forbindelse med produksjon og kontroll av de ulike våpenmodellene.

Her vises ulike kammertolker for Konsberg Salong M/22.

Merking

Kammertolkene er merket med SALONG M/22 samt NR 4. Nummer varierer for å skille de ulike typer tolker fra hverandre.

Brukt i våpen
Kongsberg Salong M/22
Tilbake til