Årsproduksjon av Rifle - M/1846 Kongsberg
Produksjonsoversikten er basert på observerte serienummer da produksjonsprotokoller ikke er tilgjengelig. Gi beskjed om du har et våpen som har årstall/nummer som ikke stemmer med oversikten.

År Serienummer Antall Merknad
1846 1-425 425 -
1847 426-1096 671 -
1848 1097-2227 1131 1097 har produksjonsår 1848
1849 2228-2697 470 -
1850 2698-2882 185 -

Tilbake til