Årsproduksjon av Mitraljøse - Colt M/29 TUNG
Kilde: KV protokoller over leveranser (ikke produksjonsår). NB! Viser total produksjon av vannavkjølt M/29 for kaliber 7,92mm tung og lett.

År Serienummer Antall Merknad
1933 92-142 51 Kaliber 7,92x57mm. Dette var første serie med lisensproduserte Colt mitraljøser fra KV.
1934 143-375 233 Kaliber 7,92x57mm.
1935 376-699 324 Kaliber 7,92x57mm.
1936 700-1048 349 Kaliber 7,92x57mm.
1937 1049 1 Kaliber 7,92x57mm. Dette året ble det levert kun ett våpen. Dette skyldes muligens at man var opptatt med ombygging av tidligere leverte våpen til nytt kaliber 7,92x61mm.
1938 1050-1463 414 Kaliber 7,92x61mm.
1939 1464-1769 306 Kaliber 7,92x61mm.
1940 1770-1799 30 Kaliber 7,92x61mm.
1941 1800-1999 200 Kaliber 7,92x61mm. Produsert under tysk kontroll
1942 2000-2183 184 Kaliber 7,92x61mm. Produsert under tysk kontroll
1943 2184-2199 16 Kaliber 7,92x61mm. Produsert under tysk kontroll

Tilbake til