A/S Norma Projektilfabrikk

Type Modell Mengde Produksjon Bilde
Kruttboks Progressivt krutt for Krag-Jørgensen gevær 250 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Progressivt-Krag-250gram-1.jpg
Kruttkardus Ballistit for Krag-Jørgensen gevær - 200 gram 200 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Ballistit-Krag-200gram-1.jpg
Kruttboks Hjortekrutt - 1kg 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Hjortekrutt-1kg-1.jpg
Kruttboks Hjortekrutt - 250 gram 250 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Hjortekrutt-250gram-1.jpg
Kruttboks Engene Nobel Geværballistit - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Engene-Nobel-Ballistit-Metall-1.jpg
Kruttboks Raufoss Geværballistit 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Raufoss-Gevaerballistit-Metall-1.jpg
Kruttboks Ballistit for Krag-Jørgensen gevær - 1kg 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Ballistit-Metall-1kg-2.jpg
Kruttboks Nitrocellulose - Norma 5 - 1kg 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-NC-Norma5-1kg-1.jpg