Egersunds Krudtværk

Egersund Krudtmølles Interessentskap ble dannet i 1854 i den hensikt å bygge et kruttverk ved Egersund. I utgangspunktet skulle man produsere minérkrutt til bergverksindustrien, men også kanon-, jakt- og riflekrutt.

I 1854 ble en tomt på Hadland kjøpt inn og bygging av fabrikken ble satt i gang under ledelse av verksmester Anchersen. Han hadde tidligere arbeidet på Alvdølens Krudtværk som ble rammet av eksplosjon i 1852.

Kruttverket ble satt i drift i 1855 med Thomas Klippenberg som kruttmester. Han hadde hatt samme stilling ved Kongsbergs Krudtværk. Til tross for profesjonell faglig ledelse ble virksomheten ingen suksess. Den ble rammet av flere eksplosjoner, og var også innstilt i perioder. I 1858 fikk bedriften prøveleveranse til Røros Kobberværk, men konkurransen var hard og det var vanskelig å komme inn på det nasjonale markedet. I 1860 produserte de 9 ansatte rundt 600 centner (30 tonn) krutt.

I 1861 gikk bedriften konkurs, men i 1862 ble det dannet et nytt Interessentskap som kjøpte boet og startet driften igjen, fortsatt med Klippenberg som krudtmester. I 1865 hadde fabrikken 8 ansatte, men i 1870-åra var arbeidsstyrken redusert til 5 mann og på 1880-tallet til 4 mann. Markedet for minérkrutt ble stadig dårligere, ikke minst som følge av konkurranse fra dynamitten, og i 1891 måtte Interessentskapet gi opp. Utbyttet hadde hele tiden vært dårlig, og vedlikeholdet var forsømt. Ved avslutning av virksomheten ble det slått fast: «Da Fabrikation af Krudt foregikk i de senere Aar med Tab saa besluttedes, ogsaa formedelst Maskineriet, Vandrender og Bygningers miserable Forfatning, Nedlegning.»

(Kilde: https://dalanefolkemuseum.no/leksikon/egersunds-krudtvaerk - Per Einar Lædre).

Type Modell Mengde Produksjon Bilde
Krutt Fiint Geværkrudt - - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Egersund-Fiint-Gevaerkrudt-1.jpg