A/S Norma Projektilfabrikk

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Skarp Korthold 1948 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Skolepatroner-7-apr-1948-3.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Juniorkule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Junior-1910-Side-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Korthold-3.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Norma-Helmantel-B-kule-0-0-s-1.JPG