RANO

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-6.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Gammel-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Ny-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-Brun-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Tambak-93-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Match-9gram-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss TAMBAK - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-1.JPG