Raufoss

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Hvit-1.jpg
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Sporlys-Gronn-Side-1.jpg
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Rod-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1951-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1902-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Hotchkiss-Side-1.JPG
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-1910-Side-1.jpg
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule Etter2VK ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-Etter2VK-Side-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-2.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Salong-1919-Side-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Korthold - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Blykule-Side-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Korthold - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Tom-Mantel-Side-1.JPG
6,5x55 mm Drivpatron Ingen 1942-1944 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Drivpatron-Side-1.JPG
7 mm Krag Forsøkspatron Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-7mm-Forsok-1891-Side-1.jpg
6,5x55 SR Forsøkspatron Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55SR-Forsok-1893-Side-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1894-1926 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-K-K-98-2.JPG
6,5x55 mm Kniv Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-KNIV-10-RP-1923-2.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1923-1925 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1925-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 191x-1941 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1941-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1942-1945 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1942-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1946-19xx ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1948-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 19xx ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RAUFOSS-1-1-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1945 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-Tysk-Side-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-6-8-RA-1934-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Hotchkiss-Rustmester-Morch-HA-helmantel-1.JPG