Rifle - Sivil Kammerlader ca 1863

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-1863-1-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 1. - Sivil kammerlader fra ca 1863 produsert ved Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstrukt√łr..................... Kongsberg V√•penfabrikk
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Sivil Kammerlader ca 1863
Kaliber............................. 4'''
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Skjefte.............................. Bj√łrk


Beskrivelse

Kongsberg V√•penfabrikk laget kammerladere spesielt for salg til sivile. Dette var v√•pen ment som skytterlagsv√•pen eller for jakt. Produksjon av v√•pen til Forsvaret hadde h√łyeste prioritet og det var ikke store mengder v√•pen som ble produsert for sivil bruk. De sivile v√•pnene ble gjerne laget basert p√• milit√¶re modeller der man gjenbrukte mest mulig av deler fra den milit√¶re produksjonen. Det ble gjerne benyttet deler som en eller annen grunn ikke tilfredsstilte de milit√¶re kravene, men som likevel var fullt ut funksjonelle.

V√•pnene kunne bestilles i forskjellige konfigurasjoner. Man kunne velge mellom forskjellige stokktyper (kort eller lang helstokk i bj√łrk eller valn√łtt), mili√¶re eller Enfield sikter, samt med eller uten bajonett.

I et rundskriv datert 3. November 1862 utgitt av Centralforeningen for Udbredelse av Legems√łvelser og Vaabenbruk vises oversikt med priser over kammerladervariantene som tilbys fra Kongsberg V√•penfabrikk. (Se bilde nedenfor).

Av de sivile 4’’’ kammerladningsvåpnene som i dag er kjente, så ser man at disse er basert på M/1860 4’’’ kammerladningsgeværet for Forsvaret. Kassene på de sivile våpnene har imidlertid en annen form i bakkant mot stokken. Kassen går mer i flukt med stokken enn vi kjenner fra de militære våpnene.


Merking

Geværet er merket med kronet K og produksjonsår på toppen av kassen.


Kilder
  • Rundskriv, Centralforeningen for Udbredelse av Legems√łvelser og Vaabenbruk, 3. November 1862

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 1. - Sivil kammerlader fra ca 1863 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 1. - Sivil kammerlader fra ca 1863 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Rundskriv datert 3. November 1862 utgitt av Centralforeningen for Udbredelse af Legems√łvelse og Vaabenbruk.