Rifle - Krag-Petersson (prøvegevær)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Prove-1873-1874-1.jpg
Foto: - - Forsvarsmuseet - Krag-Petersson prøvegevær fremstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1873/74. (FMU.000119)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk.
Konstruktør..................... Ole Hermann Johannes Krag og Axel Jacob Petersson
Kunde.............................. -
Modell.............................. Krag-Petersson (prøvegevær)
Kaliber............................. 12x44R
Produksjonsperiode.......... ca 1873
Antall produsert................ -
Serienummer.................... Ingen
Etterfølgende modell.......... M/1876 Krag-Petersson


Tekniske Data

Mekanisme....................... Krag-Petersson
Magasinkapasitet................ 10
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Bueklaffsikte og åpent korn


Beskrivelse

I forbindelse med prøver på 1870-tallet ble det fremstilt ulike varianter av Krag-Petersson geværet for prøvene som foregikk fram mot det approberte Krag-Petersson-geværet i 1876. Våpenet vist her ble trolig fremstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1873/74.

Dette eksemplarer har magasin, samt en tidlig type magasinavstenger på kassens høyre side.


Merking

Våpenet er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt OK som er Ole Hermann Johannes Krag sitt kontrollmerke.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarsmuseet

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarsmuseet

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarsmuseet

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Tegning av Krag-Peterssons mekanismen. Den skutte hylsen trekkes ut av utdrageren, mens en ny patron kommer fra magasinet og opp i forsenkningen i sluttstykket.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Patronen føres manuelt inn i kammeret av skytteren. Deretter kommer sluttstykket opp og og låser mekanismen mens hanen blir stående oppspent.