Observerte eksemplarer av Rifle - M/1867 Remington (Hæren)
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
6307 1871 Privat Ring rundt kronet K.
6991 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
7021 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
7280 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
7340 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bygget om til hagle med original pipe.
7370 1871 Forsvarsmuseet FMU.037004 Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen.
7485 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
7491 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
7791 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
12644 1872 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
14160 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
14261 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
14730 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerke på pipen. Randtent.
14877 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
15776 1873 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen.
16083 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. Randtent.
19401 1874 Privat Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Radndtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Bilde-14
Bilde-15
Bilde-16
Bilde-17
Foto: Roy Wollwik
19416 1874 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent.
19500 1874 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
19548 1874 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
22020 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle.
22605 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Byttet løp. Bygget om til hagle.
23368 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
23858 1875 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent. Løpet er kortet ned. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
24964 1875 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
25166 1875 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Finn Olav Olsen
25409 1875 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
27320 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
27506 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Tage Rensmoen
27790 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
27794 1876 Privat Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
28131 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
28928 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
28974 1876 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent.
29167 1876 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
29440 1876 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
29523 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
29527 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
29627 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
30159 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
32052 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
32112 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
32733 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K.
32751 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent.
33059 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K.
33153 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Foto: Anonym
33722 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
35526 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Boret opp til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
35766 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
35917 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Foto: Terje Alfheim
36786 1878 Privat ? kontrollmerker på pipen. Feilslått med nummer 56786.
37378 1878 Privat Blomqvist 127616-54 Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
38155 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
39035 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle.
40397 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bygget om til hagle.
40718 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
41193 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Boret opp til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
41282 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
43114 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
43215 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
44348 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
44482 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
45484 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. Randtent.
46369 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen.
47980 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
50152 1881 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent.
50487 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto: Trygve Thoresen
51217 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle.
52004 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent.
52037 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3