Pistol - M/1828/36

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 796 / 57. - M/1828 flintlås øverst, og M/1828/36 perkusjon nederst.Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marine
Modell.............................. M/1828/36
Kaliber............................. 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1836
Antall produsert................ mindre enn 100 par (200 stk)
Serienummer.................... 1-100
Basert på modell............... M/1828


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... 440 mm
Løpslengde....................... 255 mm
Antall rifler........................ Ingen
Rifling................................ Ingen
Riflestigning....................... Ingen


Beskrivelse

Fra 1836 ble noen M/1828 pistoler bygget om til perkusjon og fikk dermed ny modellbetegnelse M/1828/36. Omgjøringen omfattet bytte av hane og innføring av tennkloss med pistong. Delene er imidlertid av annen utforming enn for Armeens pistoler. Tennklossene har filemerker fra KV, men ikke den kronede Ken. Dette tyder på at delene er laget ved KV, men at selve omgjøringen er gjort et annet sted. Marinen kan ha gjort ombygningen på et av sine verft.

Ved omgjøringen ble pipene oftest pusset og brunert. Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig. Omgjøringen medførte også at pistolene fikk påstemplet nye serienummer. Der er ikke kjent noen ny modellbetegnelse for pistolene etter omgjøringen.


Merking

Pistolene er merket med kronet K og serienummer på lås, pipe og skjefte. På oversiden av pipen, over kronet K, finnes kontrollmerkene "PI" og "T". Deler i låsen samt pipen har ofte filermerker fra KV. Serienummer på låsen finnes helt bakerst, mens den kronede Ken finnes midt på låsen.

Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig.


Kilder
  • MTM nr. 141 - Oktober 2010, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - M/1828 flintlås øverst, og M/1828/36 perkusjon nederst.

Bilde mangler
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/36 med låsen på venstre side.

Bilde mangler
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/36

Bilde mangler
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/36

Bilde mangler
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/36