Nærhetsbrannrør - NVT-2 (81mm)
./guns/brannroer/bilder/Brannroer-Kongsberg-NVT2-81mm-1.jpg
Foto: - - Unknown - NVT-2 brannrør for 81 mm bombekaster.
Modell og produksjon
Type................................
Nærhetsbrannrør
Produsent........................
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør.....................
FFI og Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde..............................
Hæren
Modell..............................
NVT-2 (81mm)
Tekniske Data
Totallengde.......................
101,3 mm
Vekt..................................
240 gram
Beskrivelse
Et elektronisk brannrør for bombekastergranat består av en kraftforsyningsenhet, elektronikk for signalbehandling, triggerenhet, oscillator for høyfrekvenssender, armeringsenhet og sprengkjede. Brannrøret som sitter i nesen på granaten har et skall av aluminium og er isolert fra granaten med et plastmateriale. Brannrørskallet og granaten danner til sammen en skjev dipolantenne. Når granaten på slutten av sin ballistiske bane nærmer seg bakken begynner antenneimpedansen å variere og forårsaker en variasjon i oscillatorstrømmen. Dette lavfrekvenssignalet forsterkes og utløser i sin tid sprengkjeden, som får granaten til å eksplodere i en på forhånd bestemt høyde over bakken. Det gir en betydelig større effekt mot personell enn en granat som eksploderer ved anslag.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utviklet det første norske elektroniske nærhetsbrannrøret i perioden 1954-1956. Det skulle så nær som mulig ha samme dimensjon som det originale anslagsbrannrøret, bl.a. for å beholde den opprinnelige skytetabellen. Dette viste seg å by på store problemer og krevde en høy grad av miniatyrisering, noe som ingen ved FFI hadde erfaring med. Det var heller ikke meget hjelp å få utenfra. Foruten de alminnelige problemer i forbindelse med utvikling av elektronikk og mekaniske deler, så skulle alt være så lite som mulig.

Utviklingsarbeidet av NVT-2 ved FFI ble avsluttet i siste halvdel av 1960. Brannrørsproduksjonen startet ved Kongsberg Våpenfabrikk i første halvdel av 1960-tallet.

Det første nærhetsbrannrøret som ble produsert var NVT-2 (Norwegian Variable Time) for 81 mm BK. Brannrøret hadde ikke anslagsmodus. Det spesielle med de norske nærhetsbrannrørene var at strømkilden var en liten "vindmølle" i nesen som gjorde at det ikke er behov for noe batteri og at lagringstiden derfor ikke er begrenset. Radaren først blir slått på etter at toppen i banen er passert, noe som gav større sikkerhet mot sporing av avfyringsstedet.

Merking
Kilder