Forandringsmodeller produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

Kongsberg Våpenfabrikk var involvert i ombygging av eldre våpen fra flintlås til perkusjon, samt ombygging til stusser/tapprifler. Disse kalles gjerne forandringsmodeller. Det finnes et stort antall slike varianter. Listen på denne siden er på ingen måte komplett, men gir en viss pekepinn på hva som finnes.

Modell Type Kaliber Kunde Mekanisme Produsert Antall(ca) Serienummer
M/1748/1841 Infanterigevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon 1841- Ukjent Ukjent
M/1748/1841 Borgervæpningsgevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon 1841- Ukjent Ukjent
M/1750/1841 Infanterigevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon 1841- Ukjent Ukjent
M/1755/1841 Infanterigevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon 1841- Ukjent Ukjent
M/1769/1841 Marinemuskett Glattløpet ? Marine Perkusjon 1841- Ukjent Ukjent
M/1769/1841 Artillerigevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1774/1841 Infanterigevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1788/1841 Skarpskyttergevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1794/1841 Infanterigevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1794/1841 Borgervæpningsgevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) - Perkusjon 1841- - -
M/1769/1841/51 Artillerigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1774/1841/51 Infanterigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1788/1841/51 Skarpskyttergevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1794/1841/51 Infanterigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1774/1841/60 Infanterigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tappstusser 1860- - -
M/1774/1841/60 Borgerbevæpningsgevær Muskett 15 lødig (17,8 mm) Sivile Perkusjon 1860- - -
M/1794/1841/60 Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tappstusser 1851- - -
M/1769/1841 Infanterigevær Karabin, Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1769/1841 Infanterigevær Karabin, Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1786/89/1841 Skarpskyttergevær Karabin, Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1769/1841/51 Infanterigevær Karabin, Riflet 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1786/89/1841/51 Skarpskyttergevær Karabin, Riflet 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1711/1841 Skiløperrifle Lang Rifle - Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1711/1841 Skiløperrifle Kort Rifle - Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1711/1841 Skiløperrifle Kort, Variant Rifle - Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1755/1841 Skiløperrifle Rifle 25 lødig (14,96 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1785/1841 Jegerrifle Rifle 24 lødig (15,2 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1791/1841 Jegerrifle Rifle 23 lødig (15,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1803/41 Jegerrifle Rifle 23 lødig (15,5 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1806/41 Jegerrifle Rifle 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1807/1841 Jegerrifle Rifle 22 lødig (15,7 mm) Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1711/1841/51 Tappstusser, Lang Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort, Variant Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1755/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1785/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1791/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1803/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1806/41/51 Tapprifle Rifle 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1807/41/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
Antall gjenstander: 40

Tabellene er under oppbygning og kan inneholde feil og mangler!