6,5x55 mm (Krag og Mauser)

Patronen ble utviklet av den norsk-svenske kommisjonen i november 1893. Utgangspunktet var at man ønsket et mindre kaliber enn 10,15 mm som hadde vært brukt før. Dette for å gi en bedre og flatere kulebane, og for at soldatene skulle kunne ha med seg mer ammunisjon. I perioden like før århundreskiftet antok mange land relativt finkalibrede repetergeværer med våpenmagasin. Kalibrene som ble valgt ellers i Europa var stort sett fra 7,5 mm til 8 mm. Testingen i Norge startet med kaliberet, hvor det viste seg at 6,5 mm ga best resultater, deretter så man på hylse og hylselengde, og endte da opp med en 55 mm lang hylse. Prosjektilet som ble brukt til å begynne med, ble kalt for B-prosjektil, og var en 10,1 grams kule med rund spiss. Andre land gikk over til spissere og lettere kuler for å gi flatere kulebane og høyere utgangshastighet, og i 1925 ble en 9 grams spiss kule, det såkalte D-prosjektilet, approbert i forsvaret. Selv om lignende kuler er i bruk til konkurranseskyting også i våre dager, har det kommet et vell av andre kuler for å gi bedre presisjon, høyere utgangshastighet og flatere kulebane.

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Hvit-1.jpg
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Sporlys-Gronn-Side-1.jpg
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Rod-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1951-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1902-Side-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Hotchkiss-Side-1.JPG
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-1910-Side-1.jpg
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule Etter2VK ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-Etter2VK-Side-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-6.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Gammel-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Ny-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-2.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Juniorkule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Junior-1910-Side-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Salong-1919-Side-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Korthold - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Blykule-Side-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Korthold - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Tom-Mantel-Side-1.JPG
6,5x55 mm Drivpatron Ingen 1942-1944 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Drivpatron-Side-1.JPG
7mm Krag Forsøkspatron Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-7mm-Forsok-1891-Side-1.jpg
6,5x55 SR Forsøkspatron Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55SR-Forsok-1893-Side-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1894-1926 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-K-K-98-2.JPG
6,5x55 mm Kniv Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-KNIV-09-RP-1924-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1923-1925 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1925-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 191x-1941 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1941-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1942-1945 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1942-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1946-19xx ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1948-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 19xx ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RAUFOSS-1-1-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1945 ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-Tysk-Side-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-6-8-RA-1934-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Korthold-3.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule 1973 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Bakelittfabrikken-50skudd-Korthold-NM111-01-BF-73-6.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Hotchkiss-Rustmester-Morch-HA-helmantel-1.JPG
6,5x55 mm Signalpatron Signal ca 1908- ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Signal-Hvit-xxxx-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1896 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-HA-10skudd-Helmantel-1896-2.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1905 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1905-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1908 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1908-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1911 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1911-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1912 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1912-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1914 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1914-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1915 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1915-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel 1916 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1916-4.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1917 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1917 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-Omladet-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1918 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1918-3.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1905/1920 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1920-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1921 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1921-1.jpg
6,5x55 mm Skarp B-kule 1922 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1922-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1924 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1924-1.JPG
6,5x55 mm Skarp B-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1925-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1926 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1926-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1928 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1928-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1929 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1929-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1930 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1930-1b.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1931 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1931-b-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1932 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1932-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1933 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1933-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1937-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1939 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1939-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1940-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1941 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1941-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1942 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1942-3.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-a-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-stiftet-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1944 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1944-stiftet-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1945 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1945-stiftet-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1946-a-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1947 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1947-2.jpg
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1937-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1938 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1938-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Juniorkule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1940-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1928 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1928-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1935 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1931-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1935 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1935-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1937 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1937-1.JPG
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1938 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1938-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1940 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1940-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1946-1.jpg
6,5x55 mm Korthold Salonkule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1950-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1925 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1925-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1942 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1942-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Madsen-1.JPG
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1944 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1944-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1946 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1946-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1950-1.jpg
6,5x55 mm Løspatron Trekule 1951 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1951-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Korthold-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule 1941-1943 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Kynoch-20kudd-Skarp-1.JPG
6,5x55 mm Ekserserpatron Trekule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Ekserser-2.JPG
6,5x55 mm Helmantel Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-101gr-1.jpg
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-5gr-1.JPG
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-1.JPG
6,5x55 mm Helmantel Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantlede-101gram-1.jpg
6,5x55 mm Blyspiss Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-Selfangst-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-3.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-2.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-9gr-nye-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Rekrutt-patroner-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Korthold - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Ovelsespatroner-brukte-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Juniorkule 1950 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Junior-21-APR-1950-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-B-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-nye-hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-nye-hylser-02317-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule 1947 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-1947-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-brukte-hylser-10gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-10gram-087701-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Blyspiss 1951 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-101gram-1951-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Blyspiss 198x ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-101gram-blaa-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-omladd-B45-1-6-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-Variant-1.jpg
6,5x55 mm Jaktpatron Blyspiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-101gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-kule - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-Dspiss-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-63-1-6-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel, Tambak Match - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-4-RA-71-2-0-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Kortholdskule 1973 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Bakelittfabrikken-50skudd-Korthold-NM111-01-BF-73-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Os-Sykle-Sportsforretning-50skudd-Helmantel-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50kudd-Helmantel-Silverskudd-038810-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-10skudd-Helmantel-304229-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-Silverskudd-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-1.jpg
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-Brun-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Tambak-93-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss TAMBAK - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss TAMBAK - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-93gram-Nye-Hylser-1.JPG